Creating your own course (Dutch: Op eigen koers)

Studying at university is an exciting and challenging time in which students figure out how they want to live their lives and start building their future. To support students in this process, I developed an educational module together with Dr. Kelly M.M. Berghuis, drs. Tim A. Valk and drs. Jeroen B. Waanders to challenge and support students to develop their own plans for their future.

Text continues in Dutch

De studententijd is een spannende tijd met veel vrijheid om je eigen keuzes te maken. Het is een periode waarin je bouwt aan je toekomst en keuzes maakt die je toekomst richting geven. Waarom doe ik de studie die ik heb gekozen en wat wil ik daarin bereiken? Wat vind ik belangrijk en waar wil ik mij in verder ontwikkelen? Deze keuzes beperken zich niet tot studie en werk, maar geven ook richting in het persoonlijke leven. Zo kan het dicht bij familie willen zijn een belangrijke overweging zijn om een half jaar in het buitenland te studeren of het nastreven van een topsportcarrière een reden zijn om de studie over een langere periode uit te spreiden.

Het maken van deze keuzes kan soms overweldigend zijn. De toekomst is tot op zekere hoogte onvoorspelbaar en de keuze die je maakt geeft een beperkte garantie op succes. Je kunt het idee hebben dat eenmaal gekozen, bepaalde mogelijkheden voor altijd gesloten zullen zijn (en soms is dat ook zo). Hoe navigeer je, ondanks die onzekerheden over de toekomst? In de onderwijsmodule “Op eigen koers” bieden we studenten handvatten om hun eigen koers uit te zetten. Door te onderzoeken wat voor hen belangrijk is en dat om te zetten in concrete actie, kunnen zij zelf het leven meer richting geven. Zeker in tijden als deze, waarin eerdere zekerheden als met vrienden afspreken, samen sporten en bij familie op bezoek gaan, onzeker zijn geworden, kan het weten wat je belangrijk vindt en het nastreven daarvan houvast bieden.

In de onderwijsmodule doorlopen studenten een online schrijfprogramma, dat studenten uitdaagt na te denken over wat zij belangrijk vinden en ondersteund hen doelen te stellen in studie, werk en het persoonlijke leven. Het eerste deel helpt de student te schetsen hoe de ideale toekomst, en de toekomst die je ze willen vermijden, eruit zouden zien. In het tweede deel van het schrijfprogramma zet de student hun toekomstvisie om in een plan en concrete acties. Na elk deel zal er een intervisiegesprek plaatsvinden waarin ieder zijn/haar ervaringen kan delen en elkaar waar nodig kan helpen. Het schrijfprogramma en wat studenten daarin opschrijven is voor henzelf; alleen de student heeft hier toegang toe. In de intervisiegesprekken zullen we focussen op studie en werk en het is aan de studenten wat zij in deze gesprekken willen bespreken en delen.


Achtergrond

Studenten hebben steeds vaker last van angst-, stress- en burn-out-klachten (Nieuwsuur, 2019) . Een belangrijke manier om angst en stressklachten tegen te gaan is het nemen van eigenaarschap. Hoewel de toekomst onzeker blijft, helpt het vermogen om zelf actief en weloverwogen beslissingen te nemen met het omgaan met veranderingen, ook in de toekomst. Zoals het een overweldigend gevoel kan zijn om op een boot op zee overgeleverd te zijn aan de grillen van water en wind, kan het vermogen om de boot te navigeren en zo de eigen koers bij te kunnen sturen, juist dat gevoel van overweldigd te worden verminderen. Het vermogen om actief en weloverwogen beslissingen te nemen is een vaardigheid die studenten kunnen ontwikkelen. Door toekomstplannen uit te werken en om te zetten in concrete acties ervaren de studenten dat zij in staat zijn hun eigen koers te bepalen, hetgeen zelfvertrouwen geeft om ook in de toekomst hun eigen koers te (blijven) bepalen.

Met het vervallen van de studiebeurs en de toenemende onzekerheid met betrekking tot de toekomst, zoals het vinden van vast werk en het verkrijgen van een hypotheek (NOS, 2017), wordt de druk om in een vroeg stadium de juiste keuzes te maken groter. Hoewel de veranderende arbeidsmarkt hier om vraagt, zijn veel universitaire opleidingen niet ingericht om studenten te ondersteunen of te begeleiden in dit keuzeproces. Dit geldt eveneens voor de opleiding Bewegingswetenschappen: hoewel de opleiding hoog (4.1/5) wordt gewaardeerd [6], geven studenten aan dat ze moeite hebben een helder beeld te krijgen van de beroepsperspectieven die de opleiding biedt (waardering van 2.6/5, zie Nationale Studenten Enquete 2018). Verder geven zij aan dat dit een belangrijke overweging is om na de Bachelor wel of niet door te gaan met een van de Masters binnen Bewegingswetenschappen; slechts 38% van de studenten stroomt door van de Bachelor- naar een van de Masters Bewegingswetenschappen (Self-evaluation Report Bewegingswetenschappen, 2019).

Om studenten in dit keuzeproces te begeleiden, heb ik met Dr. Kelly M.M. Berghuis, drs. Tim A. Valk en drs. Jeroen B. Waanders een onderwijsmodule ontwikkeld waarin studenten worden uitgedaagd en begeleid in het ontwikkelen van hun toekomstplannen.


Betrokken bij dit project:

Dr. Kelly M.M. Berghuis

Drs. Tim A. Valk

Drs. Jeroen B. Waanders