Media

1-minute Research Video – Rijksuniversiteit Groningen


Opiniestuk for Joop BNNVARA: “Digitaal het nieuwe normaal? Waarom we huiverig moeten zijn voor een digitale universiteit” by Laura Cuijpers – May 2020


Newsarticle for Nu.nl: “Sportscholen open of niet?” by Robbert Blokland – May 2020

Moeten de sportscholen wel of niet open? Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wil nog drie maanden wachten vanwege het grote verspreidingsrisico, de sportbranche is ongeduldig en zegt dat fysieke en mentale vitaliteit juist tijdens deze coronacrisis belangrijk is. Wie heeft er gelijk? Vier experts spreken zich uit.

Bewegingswetenschapper Laura Cuijpers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) snapt dat de afweging tussen twee belangen lastig is. “Het belang van het minimaliseren van het risico op verspreiding tussen mensen is groot”, stelt ze.

“Maar het belang van bewegen voor de gezondheid óók. Bewegen is niet alleen een belasting van een lichaam, maar kan een sociale activiteit zijn die je met anderen deelt. Ook deze sociale kant van bewegen is erg belangrijk, zeker nu het aantal interacties die mensen normaal gesproken hebben, drastisch beperkt is.”

Zij stelt dat sporten op kleinere schaal prioriteit zou moeten krijgen boven sportscholen met een grotere doorloop van verschillende mensen. “Denk aan sporten in verenigingsverband waarbij in vaste groepen wekelijks met dezelfde mensen wordt getraind – uiteraard met voldoende afstand en het steeds schoonmaken van oefenmateriaal. Op die manier kan er samen gesport worden, beperk je toch het aantal verschillende mensen dat contact heeft en blijft het overzichtelijker om alles goed schoon te maken.”


Interview dutch rowing magazine Row! (Roei!) by Leonie Walta – Dec 2019


National news (NOS journaal) – Sept 12th 2019


Article NOS (dutch national news) – Sept 12th 2019


Interview NRC by Dorine Schenk – Sept 20th 2019


Interview OogTV – Sept 11th 2019


Radio interviews – Sept 2019

Radio 1 (NPO1) – Sept 12th 2019

Radio 3FM – Sept 12th 2019

Radio Noord – Sept 11th 2019


Interview de Volkskrant by Eline van Suchtelen – Sept 12th 2019


Articles – Sept / Oct 2019

Rowperfect – Oct 10th 2019

Universiteitskrant – Sept 12th 2019

OogTV – Sept 12th 2019

Dagblad van het Noorden – Sept 11th 2019

RTV Noord – Sept 11th 2019

University of Groningen – Sept 11th 2019

University Medical Center Groningen – Sept 11th 2019


Interview studiekiezersgids University of Groningen – Jan 2018